Lohjan Saaristo -seuran kevätkokous 2021 siirtynee

Sääntömääräinen kevätkokous erittäin todennäköisesti siirretään, joko johtokunnan tai eduskunnan päätöksellä. Ellei eduskunnan päätös ehdi tulla voimaan ennen 20.4.2021, siirtämispäätöksen voi tehdä johtokunta erityisistä syistä johtuen. ”Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä.”

Seurantalon ulkokattoremontti alkaa ma 19.4.2021

Seurantalon ulkokattoremontti alkaa maanantaina 19.4.2021. Sen arvioidaan olevan valmis viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Kattoremontin rahoitukseen saatiin seurantalojen korjausavustusta 40 000€. Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista.

Kesätorit 2021 Lohjansaaren seurantalolla

Kesätorit aloitetaan korona-tilanteesta ja seurantalon kattoremontista riippuen mahdollisesti jo 12.6. tai toivottavasti ainakin 19.6. Varaudutaan kuitenkin siihen, että aloitus siirtyy heinäkuun alkuun. Ajankohta edelleen lauantaisin klo 10 – 13, 28.8.2021 asti.