Lohjan Saaristo -seuran kevätkokous 2021 siirtynee

Sääntömääräinen kevätkokous erittäin todennäköisesti siirretään, joko johtokunnan tai eduskunnan päätöksellä. Ellei eduskunnan päätös ehdi tulla voimaan ennen 20.4.2021, siirtämispäätöksen voi tehdä johtokunta erityisistä syistä johtuen.

”Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä.”